📌ประกาศสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ
WATERZONIC 2019
จัดที่, SHOW DC arena , พระราม9 ,

📌Official Announcement
Waterzonic 2019 (4-5 October )
At SHOWDC arena , Rama9 , Bangkok, Thailand

#Waterzonic2019