เครื่องดื่ม

ชั้น 5  เวลาเปิดทำการ 10.00 น-22:00 น