Privacy Policy

Privacy Policy

 1. บทนำ
  1. เราให้สัญญาที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นี้ ในนโยบายนี้เราจะอธิบายว่าเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
  2. จากการใช้บริการในเว็บไซต์ของเราและยอมรับในนโยบายนี้ ถือว่าท่านยิมยอมให้เราใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดของนโยบายนี้
 2. เครดิต
  1. เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยใช้โครงร่างจากเอสอีคิวลีกัล
 3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราอาจเก็บ รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายการดังต่อไปนี้
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม ข้อมูลการใช้เว็บไซต์รวมถึงไอพีแอดเดรส ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ แหล่งอ้างอิง ระยะเวลาที่เข้าใช้เว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าชม และ เส้นทางการใช้เว็บไซต์ของท่าน
   2. ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ รวมทั้ง ชื่อ-สกุล อีเมล และวันเกิด
   3. ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสร้างประวัติในเว็บไซต์เรา รวมทั้ง ชื่อ รูปประจำตัว เพศ วันเกิด และความสนใจ
   4. ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสมัครใช้การแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว รวมทั้ง ชื่อ อีเมล และที่อยู่
   5. ข้อมูลที่ท่านให้เราเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานต่างๆ (รวมทั้ง ระยะเวลา ความถี่ และรูปแบบของการใช้บริการ)
   6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของท่านในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ หรือ ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ที่คุณใส่ในเว็บไซต์ ทั้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดของบัตร
   7. ข้อมูลที่ท่านโพสต์บนเว็บไซต์ของเราเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งชื่อผู้ใช้ รูปประจำตัว และเนื้อหาในโพสท์ของท่าน
   8. ข้อมูลที่มีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับการสนทนาใดๆ ที่ท่านส่งถึงเรา หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเนื้อหาของการสนทนา และข้อมูลอภิพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา
   9. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านเลือกที่จะส่งให้เรา
  2. ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่นกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นให้เปิดเผยและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้
 4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เราผ่านทางเว็บไซต์หรือเพจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะถูกใช้ตามจุดประสงค์ของนโยบายนี้
  2. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
   1. ใช้ดำเนินการในเว็บไซต์และธุรกิจของเรา
   2. ปรับเว็บไซต์ให้ให้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน
   3. เปิดให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ได้
   4. ส่งสินค้าที่ท่านซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
   5. ให้บริการบริการที่ท่านซื้อผ่านทางเว็บไซต์
   6. ส่งรายงานทางการเงิน ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งเตือนการชำระเงิน เลขที่การสั่งซื้อสินค้า และเก็บเงินจากท่าน
   7. ส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่การโฆษณาทางการตลาด
   8. ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลตามที่ท่านสั่งไว้โดยเฉพาะ
   9. ส่งจดหมายข่าวทางอีเมลตามท่านได้สั่งไว้ โดยท่านสามารถแจ้งเพื่อยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อ
   10. ส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราหรือธุรกิจจากบุคคลที่สามที่เราเลือกอย่างระมัดระวังว่าโดยคาดว่าท่านจะสนใจ ทางโพสต์ หรือที่ที่คุณเคยยอมรับ ทางอีเมล หรือ เทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียงกัน (ท่านสามารถแจ้งเพื่อยกเลิกการรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดได้ทุกเมื่อ)
   11. ให้ข้อมูลทางสถิติของท่านกับบุคคลที่สาม (แต่บุคคลที่สามจะไม่สามารถทราบข้อมูลเฉพาะบุคคล)
   12. จัดการกับข้อเรียกร้องหรือคำติของท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
   13. รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และป้องกันการทุจริต
   14. ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ของเรา
  3. กรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเผยแพร่และใช้ข้อมูลนั้นตามลิขสิทธิ์ที่ท่านให้เรา
  4. ท่านสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใช้เพื่อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราได้
  5. เราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อใช้ในการตลาดทางตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  6. ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราถูกจัดการโดยผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย คุณสามารถตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการได้ที่http://www.kasikornbank.com/EN/Pages/PrivacyPolicy.aspxเราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการทางการเงินของเราเฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ การคืนเงิน คำติและข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินและการคืนเงินเท่านั้น
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพนักงานของเรา เจ้าหน้าที่ ประกันภัย นักโฆษณา เอเย่นต์ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับเหมา เฉพาะเท่าที่มีเหตุผลจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในนโยบายนี้
  2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกของบริษัทในเครือของเรา ซึ่งหมายถึง บริษัทย่อย บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด โดยจะเปิดเผยเฉพาะเท่าที่มีเหตุผลจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในนโยบายนี้
  3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   1. ตามขอบเขตที่เราถูกร้องขอให้ทำตามกฏหมาย
   2. เมื่อเกี่ยวพันกับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
   3. เพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือ ต่อสู้ ตามสิทธิทางกฎหมายของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
   4. ให้กับผู้ซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ที่เรากำลังพิจารณา
   5. ให้กับใครก็ตามที่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่าอาจนำข้อมูลไปใช้ในชั้นศาล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราคาดว่าศาลหรือหน่วยงานรัฐน่าจะออกหมายสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเจ้าพนักงาน
  4. ตามข้อยกเว้นที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
 6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
  1. ข้อมูลที่เราเก็บอาจถูกเก็บ ดำเนินการ และโอนข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้ตามนโยบายนี้
  2. ข้อมูลที่เราเก็บอาจถูกโอนต่อไปยังประเทศต่อไปนี้ที่ยังไม่มีกฎหมายปกป้องข้อมูลบังคับใช้เหมือนประเทศในย่านเศรษฐกิจยุโรป [ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย]
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเราหรือตกลงที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราอาจพบได้ทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถป้องกันการนำข้อมูลไปใช้หรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดจากบุคคลอื่นได้
  4. คุณตกลงที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 6
 7. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อ 7 เป็นการตั้งนโยบายในการรักษาข้อมูล โดยกระบวนการของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเราได้ทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามจะไม่ถูกเก็บนานเกินกว่าความจำเป็นของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
  3. นอกจากนี้ เราจะยังรักษาเอกสาร รวมทั้งเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
   1. ตามขอบเขตที่เราถูกร้องขอให้ทำตามกฏหมาย
   2. เมื่อเกี่ยวพันกับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
   3. เพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือ ต่อสู้ ตามสิทธิทางกฎหมายของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
 8. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปดัดแปลง ตามความเหมาะสม
  2. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและไฟร์วอลล์
  3. ธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดจะถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล (encryption technology)
  4. คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย และเราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
  5. ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของตนเอง เราจะไม่ขอรหัสผ่านของท่าน ยกเว้นตอนล็อกอิน
 9. การแก้ไขเพิ่มเติม
  1. เราอาจอัพเดทนโยบายนี้เป็นครั้งคราวด้วยการเผยแพร่เวอร์ชั่นใหม่บนเว็บไซต์ของเรา
  2. ท่านควรตรวจสอบหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่าพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่มีขึ้นในนโยบายนี้
  3. เราอาจแจ้งเตือนท่านถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ทางอีเมลหรือการส่งข้อความส่วนตัวในเว็บไซต์ของเรา
 10. สิทธิท่าน
  1. ท่านสามารถแจ้งเราได้ทุกเมื่อหากไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด
  2. ในทางปฏิบัติ ท่านได้ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดตั้งแต่เริ่มแรก โดยท่านสามารถยกเลิกได้ภายหลัง
 11. เว็บไซต์บุคคลที่สาม
  1. เว็บไซต์ของเรามีรายละเอียดและไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  2. เราไม่มีสิทธิ์ควบคุม และ/หรือ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลและข้อปฏิบัติของบุคคลที่สาม
 12. อัพเดทข้อมูล
  1. โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้องหรืออัพเดท
 13. คุกกี้
  1. เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้
  2. คุกกี้คือไฟล์ที่มีตัวระบุ (identifier) (แถวของตัวอักษรและตัวเลข) ซึ่งถูกส่งโดยเครื่องบริการเว็บ (web server) ไปยังเบราเซอร์ (web browser) และถูกจัดเก็บโดยเบราเซอร์ หลังจากนั้นตัวระบุจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละครั้งที่เบราเซอร์เรียกใช้งานหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์
  3. คุกกี้อาจมีทั้งแบบ “ถาวร” (persistent) หรือแบบ “ช่วงเวลา” (session) คุกกี้แบบถาวรจะถูกจัดเก็บโดยเบราเซอร์ และจะยังคงใช้ได้จนกระทั่งถึงวันหมดอายุที่ตั้งเอาไว้ ส่วนคุกกี้แบบช่วงเวลาจะหมดอายุเมื่อจบช่วงเวลาการใช้ของท่านหรือเมื่อปิดโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
  4. โดยทั่วไปคุกกี้ไม่มีข้อมูลใดๆที่ระบุตัวตนของท่าน แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านอาจถูกเชื่อมต่อโดยเราไปยังข้อมูลที่จัดเก็บในหรือได้มาจากคุกกี้
  5. เว็บไซต์เราใช้ทั้งคุกกี้แบบถาวรและแบบช่วงเวลา
  6. เบราเซอร์โดยส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ท่านปฏิเสธคุกกี้ได้ ตัวอย่างเช่น
   1. ในอินเทอร์เน็ต เอกซ์พลอเรอร์ เวอร์ชั่น 11 ท่านสามารถยับยั้งคุกกี้ได้โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่า คลิก “Tools” “Internet Options” “Privacy” และ “Advanced”
   2. ในไฟร์ฟอกซ์ เวอร์ชั่น 47 ท่านสามารถยับยั้งคุกกี้ได้โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่า คลิก “Tools”, "Options", "Privacy", เลือก "Use custom settings for history" จากเมนูด้านล่าง, และเอาเครื่องหมายถูกหน้า "Accept cookies from sites" ออก; และ
   3. ในโครม เวอร์ชั่น 52 ท่านสามารถยับยั้งคุกกี้โดยเข้าไปยังเมนู "Customise and control" และคลิก "Settings" "Show advanced settings" "Content settings", และเลือก "Block sites from setting any data" ใต้แถบ "Cookies" heading.
  7. การยับยั้งคุกกี้มีผลลบต่อการใช้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์
  8. หากท่านยับยั้บคุกกี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้เครื่องมือของเว็บไซต์นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้
  9. ท่านสามารถลบคุกกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้
   1. ในอินเทอร์เน็ต เอกซ์พลอเรอร์ เวอร์ชั่น 11 ท่านต้องลบคุกกี้เอง โดยสามารถดูขั้นตอนได้ที่ (http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);
   2. ในไฟร์ฟอกซ์ เวอร์ชั่น 47 คุณสามารถลบคุกกี้โดยการคลิก "Tools", "Options" และ "Privacy", จากนั้นเลือก "Use custom settings for history" จากเมนูด้านล่าง, คลิก "Show Cookies", จากนั้นคลิก "Remove All Cookies";
   3. ในโครม เวอร์ชั่น 52 ท่านสามารถลบคุกกี้โดยเข้าไปยังเมนู "Customise and control" และคลิก "Settings" "Show advanced settings" และ "Clear browsing data", จากนั้นเลือก "Cookies and other site and plug-in data" แล้วคลิก "Clear browsing data".
  10. การลบคุกกี้มีผลลบต่อการใช้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์
 14. รายละเอียดของเรา
  1. เว็บไซต์นี้บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัดเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
  2. บริษัทเราจดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105554150976 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนน ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  3. สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ถนน ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  4. คุณสามารถติดต่อเราทาง
   1. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านบน
   2. ทางแบบฟอร์มในเว็บไซต์
   3. ทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
   4. ทางอีเมล ตามอีเมลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์