SHOW DC ART CLASS BY SCRAMBLED ART
พ่อแม่คนไหนยังไม่มีกิจกรรมให้น้องๆ​วันเสาร์และอาทิตย์​ พามาเรียนกับเราได้นะคะ​

🎨👨‍👩‍👧‍👦 สำหรับพ่อแม่ที่กำลังหากิจกรรมยามว่างสนุกๆช่วงปิดเทอมให้ลูกอยู่ SHOW DC มีกิจกรรม art class สำหรับหนูๆวัย 2-8 ปี มาฝาก

เพียงแสดงใบเสร็จ 500.-* จากร้านค้าในศูนย์การค้า โชว์ ดีซี ฟรี เข้าร่วมสนุกฝึกทักษะและพัฒนาการของเด็กๆไปกับ Scrambled Art ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กระหว่างวัย 2 – 8 ปี ผ่านการเรียนรู้แบบ “Process Art” ที่จะมาช่วยน้องๆเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์​​ การวางแผนผลงาน พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก​และเพิ่มใยสมอง พร้อมการสอนภาคภาษาอังกฤษ ปกติคลาสละ 700 บาท

🗓 เริ่ม วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
⏰ 2 รอบ ต่อ 1 วัน 13.00 – 14.30 และ 15.30 – 17.00​
✏️ จำกัด 50 คนต่อวัน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน
📍 SHOW​ DC ชั้น​ 2

*ติดต่อลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและตรวจสอบตารางกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 @ SHOW DC
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SHOW DC

Many parents who are looking for good activities for their children during school break. SHOW DC organizes activities during school holidays for children on the weekend, “SHOW DC KIDS ART CLASS by Scrambled Art”, the school of developing children’s skill with English program art class that engage in Process Art to develop fine motor skill, concentration, and creativity through play based learning.
Join Free! Only for SHOW DC’s customer
Present receipt of 500.-* from participating store at SHOW DC! Join Free Art Class by Scrambled Art.
Everyday shopping with us, get pre-register for Art class. (Limit 50 kids per day, first come first serve)
The Class conduct on every Saturday and Sunday at 1pm. and 3.30 pm. at 2nd floor in front of Atrium escalator.

– Pre-register and check on art class schedule at Information Counter 1st floor

Terms & Conditions
– *Limit 1 class / receipt, 2 classes / person / day
– The receipt cannot be accumulated.
– The date indicated in the receipt must be the same date to pre-register.
– Receipts can be redeemed only one time.
– Written cash receipts cannot be used in this event.
– Food Street receipts cannot be used in this event.
– If the participants does not show up to sign in at least 10 minutes before the class start, SHOW DC
reserves the right to cancel and give the seat to the waiting list customers.
– SHOW DC reserves the right to change the conditions without prior notice.
– See more Terms & Conditions at Information Counter 1st Floor

Remark
– The Art Class Schedule will be released every week and place at PR1. MKT Team will update to CE every month and CE to replace the schedule in acrylic stand weekly.
– CE are responsible for customer’s pre-register role Mon – Sat (12.00) and then pass this role to Scrambled Art to take responsible for register from Sat (12.00) – Sun (17.00) and they will send back to CE after the specify timing.
– CE write the date, time and name of participant at the back of the receipt, this for customer to show the receipt at Art Class to attend the class.
– After redemption, CE or Scrambled Art must stamp on the receipt to indicate of used receipt.
– In the case that customer contact CE for pre-register during the time that the role pass to Scrambled Art, please inform customer to contact at the art class venue, 2nd floor in front of Atrium escalator.
– In case of customer requests to change the date, the customers can change the date only one time, at least 2 days before the class starts. The customer have to contact CE to update the registration form.
– SHOW DC Staffs and tenants are eligible to join this event by following the mechanic same with customer.

วันหยุดปิดเทอม พ่อแม่หลายคนที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆให้กับลูกๆ SHOW DC จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมให้กับน้องๆ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เรามีการจัดกิจกรรม Art Class สอนโดย Scrambled Art ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กระหว่างวัย 2 – 8 ขวบ ผ่านการเรียนรู้แบบ “Process Art” พร้อมการสอนภาคภาษาอังกฤษ พื้นที่เล็กๆ ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ ค้นหา ฝึกฝน จากการวางแผนผลงาน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ผ่านการเล่นชนิดต่างๆงานนี้พิเศษให้กับลูกค้า SHOW DC เท่านั้นเพียงแสดงใบเสร็จ 500.-* จากร้านค้าในศูนย์การค้า โชว์ ดีซีฟรี!! เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ฝึกทักษะและพัฒนาการของเด็กๆมาช้อปกันได้ทุกวันเพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนล่วงหน้า จำกัดเพียง 50 คนต่อวัน มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอาร์ตคลาสมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00 และ 15.30 ณ บริเวณชั้น 2 หน้าบันไดเลื่อนฝั่งเอเทรี่ยม

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

– *จำกัด 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ, 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน

– ไม่สามารถรวบรวมใบเสร็จได้- ใบเสร็จจะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ทำการลงทะเบียนเท่านั้น

– ใบเสร็จหนึ่งใบสามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น- บิลเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมรายการได้

– ใบเสร็จจาก Food Street ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

– หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนอย่างน้อย 10 นาทีก่อนการเริ่มคลาส ทางโชว์ ดีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นต่อไป

– โชว์ ดีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

หมายเหตุ

– ตารางกิจกรรมจะออกทุกอาทิตย์ และจัดวางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โดยทาง MKT จะทำการ update ให้ทุกเดือน และทาง CE เปลี่ยนตารางกิจกรรมลง อคิลิคแสตน ให้ทุกอาทิตย์

– ทาง CE ดูแลเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ 

– เสาร์ (12.00) และทาง Scrambled Art ดูแลเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ (12.00) 

– อาทิตย์ (17.00) และส่งกลับมาที่ PR 1- CE เขียนชื่อ วัน เวลา และชื่อน้องผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้านำกลับมาใช้เป็นบัตรร่วมกิจกรรม

– ใบเสร็จทุกใบที่ใช้แลกสิทธิ์แล้ว ให้ CE หรือ Scrambled Art ทำการ stamp ใช้แล้วด้วยทุกครั้ง

– ในกรณีที่ลูกค้ามาลงทะเบียนในช่วงเวลาที่ CE ไม่ได้รับผิดชอบ ขอให้แจ้งลูกค้าว่าสามารถตรวจสอบที่ว่างและลงทะเบียนได้ที่หน้างาน (ณ บริเวณชั้น 2 หน้าบันไดเลื่อนฝั่งเอเทรี่ยม)- ในกรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนวัน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันได้ครั้งเดียว และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันอย่างน้อย 2 วันก่อนคลาสเริ่ม โดยต้องติดต่อ CE เพื่อทำการอัพเดตในใบลงทะเบียน- พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยทำตามเงื่อนไขที่กำหนด